NGHỀ DỊCH‎ > ‎

Các mục kiểm tra khi nhận công việc thông dịch

Khi bạn nhận công việc thông dịch (hay một số người gọi là phiên dịch), bạn cần kiểm tra các mục dưới đây trước khi báo giá cho khách hàng:

  Số lượng khách hàng

  • Nếu khách hàng dưới 2 người: Lấy giá thông thường
  • 3 - 4 người: Thêm 50%
  • 5 - 6 người: Thêm 100%
Nếu đông người quá thì bạn nên yêu cầu một ai đó tóm tắt nội dung cần dịch cho bạn tránh trường hợp quá nhiều người nói cùng một nội dung.

  Địa điểm công việc

Bạn phải xác định địa điểm công việc để tính chi phí, tránh trường hợp đi quá xa mà bạn lấy phí quá rẻ. Bạn nên thêm 20% giá tiền cho mỗi 30 km (cộng 2 chiều) di chuyển kể từ trung tâm (quận 1) tương đương 1 giờ chạy xe (đi và về). Nếu công việc tại nhiều địa điểm, bạn hãy tính tổng khoảng cách tương ứng.

  Khách hàng gồm bao nhiêu công ty, những công ty nào

Thông thường, nếu khách hàng ở cùng một công ty thì việc thông dịch sẽ dễ dàng hơn, còn gồm nhiều công ty thì thực tế bạn sẽ phải làm khối lượng công việc nhiều hơn. Ngoài ra, bạn ký hợp đồng với người liên lạc với bạn chứ không phải với tất cả mọi người nên bạn cũng cần chú ý tránh bị những người ở những công ty còn lại "lợi dụng" (vì họ có trực tiếp ký hợp đồng với bạn đâu mà phải tuân thủ điều kiện hợp đồng).
Trường hợp khách hàng thuộc nhiều hơn 1 công ty: Bạn có thể tăng phí thông dịch lên, ví dụ:
  • 2 công ty: 50%
  • 3 công ty: 100%
  • Hơn 3 công ty: Yêu cầu một người tóm tắt các nội dung cần hỏi
Ngoài ra, bạn cũng cần đảm bảo: Tất cả mọi khách hàng đã đọc và đồng ý điều khoản hợp đồng (nếu bạn có một hợp đồng như vậy).

  Đảm bảo mọi khách hàng đã đọc điều khoản thuê dịch vụ thông dịch

Bạn nên đảm bảo là mọi khách hàng đã đọc và đồng ý điều khoản thuê dịch vụ thông dịch (quy định về việc cư xử lịch sự, cung cấp thông tin phục vụ công việc, v.v...) trước khi đồng ý nhận đi thông dịch. Về hợp đồng thông dịch, Saigon Aroma sẽ đưa mẫu lên trang web này trong thời gian tới.

  Nhận nội dung cuộc gặp, bảng câu hỏi từ khách hàng

Bạn yêu cầu khách hàng gửi nội dung họ cần thông dịch, các từ khóa (keywords), các thuật ngữ (terms) cho bạn để tránh khi đi dịch họ sử dụng thuật ngữ mà bạn không hiểu hay không có thời gian chuẩn bị trước. Nếu họ muốn gặp đối tác Việt Nam để hỏi thông tin thì bạn nên yêu cầu gửi cho bạn bảng câu hỏi trước.

  Gửi bản xác nhận nội dung công việc tới khách hàng

Bạn nên tóm tắt nội dung công việc thông dịch và gửi tới khách hàng nhằm tránh các vấn đề phát sinh. Ví dụ xác nhận là toàn bộ khách hàng đã đọc điều khoản về dịch vụ thông dịch của bạn.

  Các trường hợp gấp

Có nhiều trường hợp khách hàng nhờ bạn gấp làm bạn không có thời gian chuẩn bị, hay họ không gửi tài liệu cho bạn thì bạn nên lấy phí dịch vụ cao hơn thông thường. Ví dụ 50% chẳng hạn.

(C) Saigon Aroma Translation