Hợp tác dịch thuật dự án tiếng Nhật

Công ty dịch thuật Saigon Aroma nhận hợp tác trong các dự án dịch thuật tiếng Nhật. Nếu quý công ty muốn hợp tác xin hãy liên hệ. Saigon Aroma có thể đảm nhận các công việc sau:
  • Dịch thuật (toàn bộ hay một phần) dự án dịch thuật tiếng Nhật
  • Quản lý, kiểm tra chất lượng dịch thuật
  • Đề ra quy trình dịch và quản lý dự án

Nơi liên hệ: saroma@saigon-aroma.com
Comments