GIỚI THIỆU DỊCH THUẬT NHẬT NGỮ SAIGON AROMA

Đội ngũ cộng tác viên của saigon aroma là những người học tiếng Nhật tại Nhật Bản. saigon aroma đã đảm nhận nhiều dự án dịch tiếng Nhật, tiếng Anh cho các công ty của Nhật trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là các lĩnh vực kỹ thuật như điện, điện tử, gia công cơ khí, công nghệ thông tin.saigon aroma có thể dịch tài liệu chuyên ngành có nhiều từ chuyên môn nhờ khả năng hiểu biết về kỹ thuật, khả năng tra cứu tài liệu trên internet đặc biệt là các trang chuyên ngành tiếng Nhật.
Giới thiệu chi tiết: Xem trang web tiếng Nhật

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT
 • Dịch thuật giữa các tiếng Nhật - Anh - Việt
 • Đảm nhiệm hay quản lý chất lượng các dự án dịch thuật tiếng Nhật
 • Đào tạo người dịch (biên dịch, phiên dịch) tiếng Nhật
 • Cử thông dịch viên (phiên dịch viên) tiếng Nhật


KINH NGHIỆM DỊCH THUẬT: TỪ 2007
 • Các loại hướng dẫn sử dụng máy móc
 • Gia công cơ khí
 • Công nghệ thông tin
 • Các lĩnh vực điện, điện tử
 • Tài liệu chuyên ngành
 • Giấy phép đầu tư
 • Văn bản pháp luật